Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
CÔNG VIỆC
Thời khóa biểu
Lịch làm việc
Kế hoạch hoạt động
Phổ cập giáo dục
Kiểm định chất lượng
HỖ TRỢ QUẢN LÍ
Camera quan sát
Nhắn tin SMS
Góp ý Hiệu trưởng
Công khai - Phổ biến PL
VIDEO - ẢNH
Video - Clip
Thư viện ảnh
Hướng dẫn
Danh mục web đơn vị
Hướng dẫn sử dụng
Văn bản mới
Công văn đến
Công văn đi
Hỗ trợ đổi mới
Thống kê truy cập
Tổng số: 5527216
Hôm qua: 14
Hôm nay: 1
Đang online: 1
Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
TIN TỨC - SỰ KIỆN
GÓP Ý VỚI HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Nội dung
   
Video - Clip
Đang tải Video
Văn bản của PGD
Tài nguyên từ PGD
MỪNG SINH NHẬT

Vũ Thị Tố Uyên 2B
12
Đề thi các loại
Các loại kế hoạch
Trường Tiểu học Tân Việt
Địa chỉ : Xã Tân Việt-Huyện Thanh Hà-Tỉnh Hải Dương *Điện thoại: 03203.817081 *Email: th-thtanviet@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng : Nguyễn Thị Quỳnh Yến
0
0
19 30294404 12 19 12 2014 12/19/2014
0
ho_ten
 

idHọ và tênMật khẩu
12admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
15Nguyễn Thị Quỳnh Yếnb0912d280a0d00963b26160275d7e772
16cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
idHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
idHọ và tênMật khẩu
26Nguyen Thi Quynh Yena589365438d742d4568cc3fcb38c9bd7
27admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
30Nguyễn Thị Quỳnh Yếnb0912d280a0d00963b26160275d7e772
31Tiêu Thị Chuyêned7e96444c3178d2c3e643d03b770064
32cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
idHọ và tênMật khẩu
85Giáo viên7dc2e5a1851b162c949b9a7bd58ea968
97Mạc Thị Hiền1a2f97bd1b884dbfdf7ff594aa3a5d7b
98Nguyễn Thị Ane10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
99Nguyễn Thị Loane10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
100Phạm Thị Hồnge10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
104Nguyễn Thị Hiềne10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
105Bá Thị Hồng Yếnaa8b973cbfc27917cb510c7f0e3ef458
107Nguyễn Thị Liêne10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
108Nguyễn Thị Tuyếte10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
109Vũ Thị Thảoe10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
110Nguyễn Thị Nhunge10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
113Phạm Thị Hảie10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
115Nguyễn Thị Tuyêne10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
116Vũ Thị Tuyếte10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
117Phạm Thị Ngàe10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
119Nguyễn Quý Trừnge10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
124Nguyễn Thị Quỳnh Yếnb0912d280a0d00963b26160275d7e772
125Nguyễn Thị Nhạne10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
127Bùi Thị Ngoan9d702ffd99ad9c70ac37e506facc8c38
130Phạm Thị Cẩm Thanhe10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
132Nguyễn Thị Lane10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
143Nguyễn Thị Phương384a7e421f8fe9cc95ee40dfff081d84
162Nguyễn Thị Lànbd555a67940b93ef22780c088e46bd82
164Nguyễn Thuý Ngaf24cfda5de1bc78a38af0feb8dcfecf3
166Vũ Văn Cương408d89ef87fc978740b3c0e7c8d6014c
167Cao Thị Nụe10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
169Nguyễn Thị Hiểne10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
170Hoàng Thị Hạnh429a0bbb07ba5dfc73526d4d927c14f5
171Nguyễn Thị Toàn80bb84b3104a2d7165248b76a1c089d9
172Phạm Thị Hường2b7b3c49b06ce53fc87af2ac52084987
174Phạm Thị Hải3985c672917d2b0ba613810480e2451f
175Trần Thị Lyff53597c5946527e9d30583c734f7826
176Cao Thị Nụca34a277629ed9ed0b1fbc90f74b518d
177Lê Thị Ngân9e257ab5eb1788163fc104c5bf7ab63b
178Vũ Thị Tuyết8e443d6819ae22b2d64f75266f535b59
179Vũ Thị Tuyết8e443d6819ae22b2d64f75266f535b59
180cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
sttHọ và tênMật khẩu
1cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
2Nguyễn Thị Quỳnh Yếnb0912d280a0d00963b26160275d7e772
3Nguyễn Thị Tuyết65cd3e7fd851325c08a65172d8cebc8b
4Trần Minh Thái65cd3e7fd851325c08a65172d8cebc8b
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
3Nguyễn Thị Quỳnh Yếnb0912d280a0d00963b26160275d7e772
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
3Nguyễn Thị Laif5173c8fa55fc920c970bdfb4ddd4994
4Nguyễn Thị Quỳnh Yếnb0912d280a0d00963b26160275d7e772
5Thư việnf5173c8fa55fc920c970bdfb4ddd4994